top of page
חיפוש

שלב א' של האולימפיאדה בפיזיקה!

שלב א' של האולימפיאדה בפיזיקה יתקיים בשני מועדים: מועד ראשון - 18.11 ומועד שני - 24.11.

שלב א' יתקיים מרחוק במחשב, ויכלול שאלות רב ברירה בפיזיקה.

התלמידים שיצטיינו בשלב א' יוזמנו לשלב ב'!

פוסטים אחרונים

הצג הכול

שלב ב' של האולימפיאדה בפיזיקה!

בגלל מגבלות הקורונה, שלב ב' יתקיים ככל הנראה בצורה מקוונת, ויהיה מורכב משאלות אמריקאיות. שלב ב' לכיתות י' יתקיים ב28.12.20. שלב ב' לכיתות יא' יתקיים ב28.1.21. ניתן לעיין במבחני עבר באתר, תחת הלשונית "

Commentaires


bottom of page