חיפוש

שלב א' של האולימפיאדה בפיזיקה!

שלב א' של האולימפיאדה בפיזיקה יתקיים בשני מועדים: מועד ראשון - 18.11 ומועד שני - 24.11.

שלב א' יתקיים מרחוק במחשב, ויכלול שאלות רב ברירה בפיזיקה.

התלמידים שיצטיינו בשלב א' יוזמנו לשלב ב'!

ליצירת קשר